:)

:)

پربیننده ترین مطالب
نویسندگان
۲۶
تیر

۱۷
تیر

۱۵
تیر

۰۱
تیر

۲۹
خرداد

‏معنی سربازی مهارت محور رو اونجا فهمیدم که فرمانده گفت اینجا کیا رشته‌شون کشاورزیه؟

چند نفر رفتن جلو، گفت علفای هرز وسط آسفالتو بچینید
یکیشون ناراحت شد گفت من گرایشم ماشین آلاته، فرمانده گفت خوبه، تو گاری رو بِرون😂😂

۲۹
خرداد

 

دیکتاتور کیست ؟
بچه ای است ۲ ساله
که ۲۰ نفر مجبورندبه خاطر اون کارتون
نگاه کنند ! 

۲۷
خرداد

۲۵
خرداد

‏تولد مامانه دوستمه میخوام بهش یه بولیز با طرح باب اسفنجی کادو بدم 

 

 

تا درک کنه توی پنج سالگی به پارچ و لیوان نیاز نداشتم 

۲۴
خرداد

اگه امروز کسی بهت نگفته بذار من بگم :

تو جذاب و خوشگلی ،
مراقب خودت باش دوست قشنگم :)))

۲۳
خرداد

 

وقتی بچه بودیم وسرمون میخورد به دیوار،برای اینکه گریه نکنیم دیوارو کتک میزدن
سر ماهم سریع خوب میشد 

 

یه همچین بچه های اسکلی بودیم...