تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


انتهای شب شد
دلها به فردا امیدوار
چشمها پرازخواب
همه میگویند:
زندگی بالا و پایین دارد
اما زندگی هر چه که هست
جریان دارد
شبتون آروم ودر پناه خدا:)


00:00 :. ۹۷-۱۱-۰۲ ۰ ۱ ۹

00:00 :. ۹۷-۱۱-۰۲ ۰ ۱ ۹


آدمهای منفی و آدمهای مثبت در طول یک مسیر

عاقبت هر دو به مقصد می رسند اما یکی با حسرت و دیگری با لذت.


00:00 :. ۹۷-۱۱-۰۲ ۲ ۰ ۱۵

00:00 :. ۹۷-۱۱-۰۲ ۲ ۰ ۱۵


۸۰ متر، دو خوابه، مبله، همراه با یک عدد نره‌خر به عنوان اشانتیون:))))

لامصب میذاشتی یه ساعت دیگه بیدار میشد، بعد عکس میگرفتی خب:))00:00 :. ۹۷-۱۱-۰۲ ۲ ۱ ۲۳

00:00 :. ۹۷-۱۱-۰۲ ۲ ۱ ۲۳


نقاشی هنرمندانه ای که با نمک خلق شده


اینم نقاشی هنرمندانه‌ای که من با نمک خلق کردم
تشویق نکنید، من متعلق به همتونم :)))00:00 :. ۹۷-۱۱-۰۲ ۴ ۲ ۳۲

00:00 :. ۹۷-۱۱-۰۲ ۴ ۲ ۳۲


هر روز صبح
::طلوع دوباره خوشبختی
::و امید دیگری است
::بگشای دلت را به مهربانی
::و عشق و محبت را
::در قلبت مهمان کن بی شک
::شکوفه های خوشبختی
::در زندگیت گل خواهد کرد
:)


00:00 :. ۹۷-۱۱-۰۲ ۱ ۱ ۱۱

00:00 :. ۹۷-۱۱-۰۲ ۱ ۱ ۱۱


خــدایا!

در این شب عزیز

درخواستم برای همه دوستان

وعزیزانم این است

عطر حضورت را

بیشتر و بیشتر

درفضای خانه‌هایشان

پخش کن

و نام و یادت راهمیشه

بر دل و زبانشان جاری گردان


شبتون بخیر ❤️


00:00 :. ۹۷-۱۱-۰۱ ۰ ۱ ۱۲

00:00 :. ۹۷-۱۱-۰۱ ۰ ۱ ۱۲00:00 :. ۹۷-۱۱-۰۱ ۴ ۵ ۲۷

00:00 :. ۹۷-۱۱-۰۱ ۴ ۵ ۲۷


ﺑﺒﯿﻦ!

ﺑﺮﻑ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻨﺪ ﻭ ﺷﻼﻗﯽ ﺑﺒﺎﺭﺩ، ﻧﻤﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ!!

ﺑﺮﻑ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺮﻡ ﻭ ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺒﺎﺭﺩ...

ﻭ ﺣﺮﻑ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﻑ ﺍﺳﺖ...

ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻫﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ، ﻧﺮﻡ ﻭ ﻣﻼﯾﻢ ﺑﮕﻮ!


00:00 :. ۹۷-۱۱-۰۱ ۳ ۳ ۲۶

00:00 :. ۹۷-۱۱-۰۱ ۳ ۳ ۲۶


اگر کسی به این باور برسد که غیر از "خدا " به کسی احتیاج ندارد

خداوند هم او را به غیرخودش، محتاج نخواهد کرد


00:00 :. ۹۷-۱۱-۰۱ ۴ ۵ ۲۸

00:00 :. ۹۷-۱۱-۰۱ ۴ ۵ ۲۸


الهی امروزتون‌
متبرک به نگاه خدا
دلتون گرم از آفتاب امید
ذهنتون پراز افکار ناب
قلبتون مملوازمهربانی
دست‌تون‌سرشار از بخشندگے
آرزوهاتون برآورده
هرجا هستین‌ شاد باشید

:)


00:00 :. ۹۷-۱۱-۰۱ ۱ ۱ ۱۰

00:00 :. ۹۷-۱۱-۰۱ ۱ ۱ ۱۰


۱ ۲ ۳ ... ۷۷ ۷۸ ۷۹

نویسندگان